Innkalling til Årsmøte i Arna og Åsane Røde Kors

Dato: 19. februar 2018
Tid: Klokken 19.00
Sted: Litleåsvegen 61 (Røde Kors-huset)

Disse sakene står på dagsorden:

Sak 1: Godkjenning av møtets lovlige innkalling og saksliste
Sak 2: Valg av møteleder
Sak 3: Valg av referent
Sak 4: Valg av tellekorps
Sak 5: Valg av 2 personer til å underskrive protokoll
Sak 6: Godkjenning av årsmeldinger for 2017
Sak 7: Godkjenning av regnskap for 2017
Sak 8: Innkomne forslag
Sak 9: Godkjenning av handlingsplaner for 2018
Sak 10: Godkjenning av budsjett for 2018
Sak 11: Valg av styre og valgkomite