Barnas Røde Kors

Målet med barnegruppene er at barn uansett økonomisk og sosial bakgrunn skal ha mulighet til å få et spennende tilbud med organiserte aktiviteter.

Blant de viktigste oppgavene i vårt samfunn er trygge og gode oppvekstvilkår for barn og unge. De fleste barn og unge i Norge har i dag trygge og gode økonomiske kår, økonomisk velstand er likevel ikke ensbetydende med å ha det godt. Vi i BARK ønsker å bidra til en trygg og god hverdag.

BARK baserer sitt innhold på:

  • Røde Kors historie og verdigrunnlag
  • FNs barnekonvensjon
  • Førstehjelp
  • Internasjonal forståelse
  • Friluftsliv og fysisk fostring