Ekstraordinært årsmøte i Arna og Åsane Røde Kors

Dato: Torsdag 11. Juni 2015.
Tid: Klokken 17.00
Sted: Røde Kors Huset (Liavegen 1)

Sak:
* Kjøp av Ny bil.