Frivillighetskoordinator i Arna og Åsane Røde Kors

Ellen Herland Raknes er ansatt i en 20% stilling som frivillighetskoordinator for Arna og Åsane Røde Kors. Hun tiltrer stillingen den 15

Page 51REASSESSMENT AND FOLLOW-UP viagra online include the following:.

. februar 2010. Stillingen vil ha fokus på både aktivitetsmessige og administrative oppgaver . Lokalforeningen i Arna og Åsane har hatt en sterk vekst i omfanget av aktiviteter og fått mange nye medlemmer. I dag er det stor fokus på arbeid for barn og unge, på besøkstjeneste og hjelpekorps. Lokalforeningen planlegger videre vekst i disse aktivitetene, samt nye aktiviteter innenfor flerkultur og blodgiving, og den nye medarbeideren blir sentral i å koordinere dette.
Stillingen opprettes med Hordaland Røde Kors som arbeidsgiver og Arna og Åsane Røde Kors som oppdragsgiver, der lokalforeningen betaler for alle kostnader knyttet til stillingen av egne midler.