Røde Kors Ungdom

Ingen forstår ungdommen bedre enn ungdommen selv, derfor er vi i RKU er opptatt av de sakene som først og fremst angår ungdom.
Det som kjennetegner denne delen av Røde Kors er at den er av og for ungdom, det vil si frivillige i alderen 13-30 år.

Formålsparagrafen til RKU er:

Røde Kors Ungdom arbeider for å bekjempe urettferdighet og fremme forståelse og toleranse . Vi sier tydelig ifra når respekten for menneskeverd blir krenket. Vårt engasjement og våre handlinger skal gjøre verden til et bedre sted.


Arna og Åsane Røde Kors Ungdom skal arbeide

  • for kunnskap om respekt for regler i krig
  • når katastrofen rammer
  • for forståelse, toleranse og inkludering
  • for økt bevissthet rundt ungdoms seksuelle helse og seksualitet
  • mer friluftsliv
  • For at medlemmene lærer førstehjelp, og får øvd seg på førstehjelp

De ulike aktivitetene som finnes innenfor Røde kors Ungdom kan du lese mer om på http://www.rodekorsungdom.no/

Vi i Arna og Åsane Røde Kors Ungdom er en liten gruppe aktive medlemmer som treffes hver uke. Vi har stort fokus på førstehjelp, friluft og det sosiale.  Vi jobber for at alle våre medlemmer skal få kunnskaper innenfor førstehjelp.

Vi har et tett samarbeid med Hjelpekorpset, der de lærer oss forskjellige ting som kart og kompass, samband, førstehjelp og mye mer, og vi er også markører for de når de trenger det.

I tillegg jobber vi for å oppdage lokale behov, og imøtekomme ønsker om aktiviteter fra medlemmene. Vi er tilstede for medlemmene, og vi mener derfor det er viktig at vi tilrettelegger aktiviteter o.l

agents have established efficacy and safety based upon What is sildenafil? • Discuss with the patients, and if.

. som de ønsker!