Besøkstjenesten

Det finnes situasjoner i livet da det er godt å vite at det finnes et medmenneske man kan snakke med - noen som bryr seg om en. Dessverre er ikke dette alle forunt. Som aktiv i besøkstjenesten i Røde Kors får du anledning til å være dette medmenneske.

Besøkstjenesten i Arna og Åsane Røde Kors har ulike aktiviteter:

 • Vi besøker eldre og ensomme som trenger noen å snakke med eller gå en liten tur med. Vi besøker både i private hjem og på institusjoner. Hver enkelt avtaler hvor ofte man besøker; vanligvis en gang pr uke eller hver 14.dag.
 • Det arrangeres ettermiddagsmøter for eldre i våre lokaler. I tillegg til at det serveres kaffe og kaker, er det litt aktiviteter med bl.a. strikking. Ellers går praten livlig, vi synger, leser dikt og gode historier

  Clearance för sildenafil är via 5 huvudvägar av oxidativ metabolism, varvid merparten av dosen utsöndras i avföringen under 48 timmar. canadian viagra " • "Hur var din sexuella funktion innan den här gången?" • "Hur är dina erektioner att du uppnår med onani eller de som uppträder med sömn eller när de vaknar tidigt på morgonen?" (Diskussionen om onani är en känslig fråga som ofta påverkas av kulturella och religiösa perspektiv)..

  Dessa farmakologiska egenskaper är förenliga med ansiktsrodnad och huvudvärk rapporterades som biverkningar i kliniska studier.I sammanfattning, sildenafil filmdragerade tabletter 25, 50 och 100 mg konventionellt formuleras och tillverkas med hjälp av farmaceutisk standardteknik. online viagra.

  behövs 26Comprehensive Sexuella, Medical & psykosocial Historik sexuella historia att exakt definiera patientens specifika klagomål och att skilja mellan sant erektil dysfunktion, förändringar i sexuell lust, och orgasm eller ejaculatorius störningar. köpa viagra Andra Läkemedlen under undersökning inkluderar IC 351 en mer selektiv och långverkande PDE V-inhibitor; Melanotan II, en alfa-MSH-analog och kombinationen av L-arginin och yohimbin..

  Distribution - Ungefär 96% av sildenafil var bundet till plasmaproteiner, men dess potential för interaktion med samadministrerade läkemedel på grund av förskjutning är begränsad på grund av dess relativt höga distributionsvolym, som är cirka 100 l efter i.Såsom tidigare nämnts, är överkomliga en främsta faktorn i att påverka patientens acceptans och användning av en specifik terapi för ED. viagra för män.

  att sildenafil har vasodilaterande egenskaper, som kan, vid högre doser, vara förknippade med sänkning av blodtrycket och som åtföljs av en indirekt ökning av hjärtfrekvensen.Effektparametrar - Det har antagits att sexuell funktion bäst bedöms på ett naturligt (hem) inställning med patientsjälvrapportering genom frågeformulär, vilket är att föredra framför en laboratoriemiljö med objektiva åtgärder såsom RigiScan enhet. buy viagra.

  .70 mg / kg av Sildenafil citrate avslöjade lindrig till måttlig distorsion av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer med milda degenerativa och atrofiska förändringar. brand cialis online.

  . Noen ganger har vi litt ekstern underholdning. Utlodning er et fast innslag.
 • På sykehjem i Arna går vi med salgstraller der beboerne kan kjøpe småartikler. For beboerne er nok den sosiale delen av aktiviteten det viktigste.
 • På vårparten arrangeres en heldagstur for seniorer. Det er en busstur til steder som har litt historie /kultur å by på. Underveis er det middags- og kaffepauser.
 • På medlemsmøter diskuterer/planlegger vi aktiviteter, har litt faglig påfyll eller er kun sosiale som f.eks. ved jul- og sommeravslutning. Et par ganger pr år har vi felles medlemsmøter med de andre lokalforeningene i kommunen med bl.a. foredrag om aktuelle tema.

Utover disse aktivitetene som vi driver selv, kan medlemmene delta på andre aktiviteter som Bergen Røde Kors eller Hordaland Røde Kors administrerer. Det kan f.eks. være vitnestøtte i rettslokalene, visitortjeneste i fengselet og norsktrening for fremmedkulturelle.

For å begynne som besøksvenn må du være fylt 18 år og gjennomføre kurs som Røde Kors arrangerer. Alle besøksvenner har taushetsplikt og utfører sin innsats uten betaling.

Bli med i besøkstjenesten!