Styremøter i Arna og Åsane Røde Kors frem til årsmøte 2013

(Datoer fra april kommer snart, oppdatert 21. februar 2012 av styreleder)

 

Dato

 

Tid

 

Noen tema som vil komme på styremøte i tillegg til andre saker

Mandag 5. mars 2012

18.00 - 20.00

Oppsummering årsmøte, planer for våren og året som kommer, utnevne fagledere og Årsmøte HRK
Mandag 16. april 2012 18.00 - 20.00 Økonomi gjennomgang, oppdatering på nye prosjekter, invitere fagledere for en gjennomgang mm
14. mai 2012 18.00 - 20.00 Tema kommer senere
18. juni 2012 18.00 - 20.00 Fordeling av ansvar i sommer, økonomi gjennomgang mm
27. august 2012 18.00 - 20.00 Oppsummering etter ferien og plan for høsten, invitere fagledere for en status mm
22. oktober 2012 18.00 - 20.oo

Gjennomgang med valgkomiteen

19. november 2012 18.00 - 20.00 Økonomi gjennomgang mm
17. desember 2012 18.00 -  20.00 Start på forberedelse til årsmøte med årsmeldinger, regnskap, handlingsplaner og budsjett
14. Januar 2013 18.00 - 21.00 Status årsmøte, økonomi gjennomgang
Mandag 18. februar 2013 18.00 - 20.00 Siste foberedelse til års- og valgmøter samt kopiering av saksdokumenter
Torsdag 21. februar 2013 18.00 - 18.30 Valgmøte RKU
Mandag 25. februar 2013 18.00 - 18.30 Valgmøte hjelpekorpset og omsorg
Mandag 25. februar 2013 19.00 - 21.30 Årsmøte Arna og Åsane Røde Kors