Styremøter i Arna og Åsane Røde Kors frem til årsmøte 2013

(Datoer fra april kommer snart, oppdatert 21. februar 2012 av styreleder)

 

Dato

 

Tid

 

Noen tema som vil komme på styremøte i tillegg til andre saker

Mandag 5. mars 2012

18.00 - 20.00

Oppsummering årsmøte, planer for våren og året som kommer, utnevne fagledere og Årsmøte HRK
Mandag 16. april 2012 18.00 - 20.00 Økonomi gjennomgang, oppdatering på nye prosjekter, invitere fagledere for en gjennomgang mm
14. mai 2012 18.00 - 20.00 Tema kommer senere
18. juni 2012 18.00 - 20.00 Fordeling av ansvar i sommer, økonomi gjennomgang mm
27. august 2012 18.00 - 20.00 Oppsummering etter ferien og plan for høsten, invitere fagledere for en status mm
22. oktober 2012 18.00 - 20.oo

Gjennomgang med valgkomiteen

19

Interaktioner - CYP3A4 anges som huvud isoenzymet involverat i sildenafil metabolism; följaktligen kan inhibitorer av denna isoenzymer minska clearance för sildenafil. viagra without prescription Apomorfin är en dopaminerg agonist som agerar vid den centrala nervösa systemnivå..

Med tanke på den minskat clearance av sildenafil vid samtidig administrering med HIV-proteashämmare, bör betraktas som en startdos av sildenafil 25 mg. viagra 200mg Dessa två typer skiljer sig morfologiskt och biokemiskt (Wyllie, 1980)..

Sildenafil citrate är betecknad kemiskt som 1 - [[3- (6,7-dihydro-1-metyl-7-oxo-3-propyl-1Hpyrazolo [4,3-d] pyrimidin-5-yl) -4-etoxifenyl] sulfonyl] -4-metylpiperazin-citrat och har följande strukturformel: CN NHO2S NN CH3 H3CH2O ONN CH3 CH2CH2CH3 HOOC OH CO2H CO2H Sildenafilcitrat är ett vitt till benvitt kristallint pulver med en löslighet av 3. beställa viagra De associerade biverkningar inkluderar smärta samt systemisk hypotoni..

70mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate mild till måttlig distorsion av cyto-arkitektur i njur kortikala strukturer med mild.En Histologisk studie 121 Fig Mikrofotografi av levern som visar i behandlingsgrupperna 'B' som erhöll 0. viagra pris.

Mönstret för vävnadsfördelning med läkemedelshärledda radioaktiviteten i råtta som förväntas för en lipofil svag bas, med radioaktivitet detekterbar i de flesta vävnader inom kort (0,1 timmar) efter dosering vid koncentrationer i allmänhet högre än de i blod.. cheapest viagra.

I kaninmodellen sildenafil potentierade uppmjukning av NO-givare SNP (natriumnitroprussid) och den endotelberoende relaxation av muskarin agonistmetakolin.Orsaker och riskfaktorer Psykogen Performance ångest Förlust av attraktion relationssvårigheter Stress Psykiska Ångestsyndrom Depression 20Neurogenic Trauma Myelodysplasi (spinal bifida) intervertebral skiva lesioner Diabetes mellitus Alkoholmissbruk bäckenoperation Endocrine Hyperprolaktinemi Hypo- och hypertyreos Hypogonadism leder till testosteronbrist arteriogen Hypertension Rökning Diabetes mellitus Hyperlipedaemia perifer vaskulär sjukdom Penile sjukdomar Peyronies sjukdom narkotika och substansmissbruk Narcotics Antihypertensiva (tiazider, betablockerare, metyldopa, spironolakton) Antidepressiva medel och lugnande medel NSAID H 2-antagonister (cimetidin) Diverse läkemedel (ketokonazol, agenter hyoscin, anti-cancer) 21EVALUATION oCH BEDÖMNING Standard Frågeformulär omfattande sexuella, Medical & psykosocial historia Fysisk undersökning Laboratoriestudier hjärtstatus Evaluation sida 23EVALUATION oCH BEDÖMNING Patienter brukar inte frivilligt deras problem med ED. buy cialis.

. november 2012
18.00 - 20.00 Økonomi gjennomgang mm
17. desember 2012 18.00 -  20.00 Start på forberedelse til årsmøte med årsmeldinger, regnskap, handlingsplaner og budsjett
14. Januar 2013 18.00 - 21.00 Status årsmøte, økonomi gjennomgang
Mandag 18. februar 2013 18.00 - 20.00 Siste foberedelse til års- og valgmøter samt kopiering av saksdokumenter
Torsdag 21. februar 2013 18.00 - 18.30 Valgmøte RKU
Mandag 25. februar 2013 18.00 - 18.30 Valgmøte hjelpekorpset og omsorg
Mandag 25. februar 2013 19.00 - 21.30 Årsmøte Arna og Åsane Røde Kors