Vi trenger deg!

Som medlem i Røde Kors viser du at du bryr deg og tar ansvar for de som trenger det mest

- atherosclerosis and cardiovascular risk factorsfocused laboratory studies. cialis online.

. Medmennesklighet er grunnlaget for den hjelpen Røde Kors yter overalt, uten hensyn til politiske, etniske, religiøse eller sosiale forhold.

Vi trenger frivillige til å drive aktivitetene våre . Vil du vite hva du kan være med på i ditt lokalmiljø? Ta kontakt med Røde Kors-foreningen der du bor.

 Bli medlem