Hjelpekorpsets oppgaver

I løpet av året har vi en del aktiviteter.

Vi har blant annet:

  • instruktørgruppe
  • sminke og markørgruppe
  • scootergruppe
  • en depot/sambandsgruppe.

Instruktørgruppen driver med opplæring og undervisning både internt og eksternt til blant annet publikum, bedrifter, lag og organisasjoner.

Vår sminke og markørgjeng gjør det kjekt å delta på øvelser både innad i organisasjonen og utad mot det offentlige.
De driver en sminke og markør tjeneste som deltar på førstehjelpskurs for bedrifter og andre øvelser knyttet mot andre etater innenfor redningstjenesten. For eksempel sivilforsvar, politi , brannvesenet og etc.

Scootergruppen vår er i beredskap hele vintersesongen. Noen av våre mannskaper herfra deltar også i løpet av vinterhalvåret på en aktivitetsleir kommunen har for funksjonshemmede.

Utover dette bistår vi politiet i søk etter savnede personer, og etter anmodning frabrannvesenet også til slokking av skogbranner.
I sommer sesongen driver vi stort sett med sanitetstjeneste, hvor vi har vakter på ulike arrangementer. For eksempel på idrettsstevner, konserter , badevakter o.l.
I hele vintersesongen er vi stasjonert på Kvamskogen hvor vi har vaktberedskap i helgene. Her driver vi med sikring og redningstjeneste.

Vi er til enhver tid i alarmberedskap til å rykke ut.