Hjelpekorpsets oppgaver

I løpet av året har vi en del aktiviteter.

Vi har blant annet:

  • instruktørgruppe
  • sminke og markørgruppe
  • scootergruppe
  • en depot/sambandsgruppe.

Instruktørgruppen driver med opplæring og undervisning både internt og eksternt til blant annet publikum, bedrifter, lag og organisasjoner.

Vår sminke og markørgjeng gjør det kjekt å delta på øvelser både innad i organisasjonen og utad mot det offentlige.
De driver en sminke og markør tjeneste som deltar på førstehjelpskurs for bedrifter og andre øvelser knyttet mot andre etater innenfor redningstjenesten. For eksempel sivilforsvar, politi , brannvesenet og etc.

Scootergruppen vår er i beredskap hele vintersesongen. Noen av våre mannskaper herfra deltar også i løpet av vinterhalvåret på en aktivitetsleir kommunen har for funksjonshemmede.

Utover dette bistår vi politiet i søk etter savnede personer, og etter anmodning frabrannvesenet også til slokking av skogbranner.
I sommer sesongen driver vi stort sett med sanitetstjeneste, hvor vi har vakter på ulike arrangementer. For eksempel på idrettsstevner, konserter , badevakter o.l.
I hele vintersesongen er vi stasjonert på Kvamskogen hvor vi har vaktberedskap i helgene

Detta resulterar i högre oral biotillgänglighet hos hund (54%) och honråtta (44%), jämfört med hanråtta (15%) och mus (17%).Resultatet av detta experiment visade att Sildenafilcitrat förbrukningen orsakade signifikant (P <0. viagra online.

Sildenafil tolererades väl vid relevanta dosnivåer.2 Njure vävnad Styr sektioner av njurarna uppvisade normala histologiska egenskaper. viagra no prescription.

Processen för cellulär nekros involverar störningar av membran, såväl som strukturell och funktionell integritet. viagra köpa De uppgifter som lämnas styrka stabiliteten i den färdiga produkten över maximalt 5 år..

Triacetin och indigokarmin aluminiumlack specificeras USP och Ph. viagra för män Multipel dosering av erytromycin, till steady state (500 mg f..

Den kombinerade förekomsten av alla grader av erektil dysfunktion var 52%. viagra canada 43 mg / kg kroppsvikt av Sildenafil citrate..

Dessa resultat tyder på att funktionerna i levern och njurarna kan ha påverkats negativt. cialis for sale In vitro-studier har visat att sildenafil är selektivt för PDE5..

. Her driver vi med sikring og redningstjeneste.

Vi er til enhver tid i alarmberedskap til å rykke ut.