Trykk på stillingen for å sende en melding.

Styret
Stilling Navn Telefon
Styreleder Hedda Fjermestad Aase 951 31 522
Nestleder Anne Margrethe Heggstad 482 82 114
Administrativ Leder Øyvind Torvanger 982 96 473
Leder Hjelpekorps Thomas Hopland 907 61 348
Leder Omsorg Besøkstjenesten Lars Emil Mossefinn 480 43 578
Leder Røde Kors Ungdom Hanne Margrethe Nelson 979 62 889
Leder Barnas Røde Kors Anne Margrethe Heggstad 482 82 114
Leder Opplæring Kristin Mikkelsen 902 97 422

 

Varamedlemmer
Stilling Navn Telefon
Nestleder Hjelpekorps Ruben André Salhus 911 13 293
Operativ Leder Hjelpekorps Svein Arthur Haugen Engåvoll 480 45 661
Nestleder Omsorg Besøkstjenesten Anne Baadsvik 957 49 300
Nestleder Røde Kors Ungdom Birgitte Nelson 958 36 860