Bli besøksvenn med hund.

Vi søker hundeeiere som kan tenke seg å bli besøksvenn med sin firbeinte venn i Arna og Åsane.

Forskning viser at nærkontakt med dyr har en helsemessig positiv effekt på mennesker, både fysisk og psykisk.
I tillegg til å redusere stress, senke blodtrykk og motvirke depresjon, kan nærkontakt med dyr dekke enkeltpersoners behov for varme, kos og omsorg.
Det kan bedre humøret og gi glede i hverdagen til mennesker som trenger det.
Dyr kan også virke kontaktskapende og fremme et godt miljø.

Denne nye aktiviteten "Besøksvenn med hund" er en utvidelse av Røde Kors sin eksisterende besøkstjeneste. Røde Kors rekrutterer frivillige som erinteressert i å ta med hunden sin og besøke beboere på institusjon eller brukere som bor hjemme

. Disse besøksvennene har et genuint ønske om å lyse opp hverdagen til noen som trenger det. De har fått opplæring for besøkshunder gjennom et samarbeid med veterinær . Røde Kors kvalitetssikreralle sine frivillige ved at de går på obligatoriske kurs for å være egnet som besøksvenn med hund.

Hva innebærer en avtale med Røde Kors om aktivitetstilbudet «Besøksvenn med hund»?

 • Røde Kors og aktuell kontaktperson i virksomhet/institusjon møtes for informasjon og avtale om hvordan aktiviteten kan foregå i praksis.
 • Det kartlegges behov.
 • Aktiviteten må godkjennes av leder i virksomhet/institusjon og alle ansatte informeres.
 • Kontaktperson i virksomhet/ institusjon og kontaktperson fra Røde Kors har et introduksjonsmøte med aktuelle besøksvenner og samarbeider om å lage turnusliste for besøksvennene med hund . Kontaktpersonene gir hverandre beskjed dersom det oppstår endringer eller problemer med frivillige og selve aktiviteten.
 • Alle frivillige i Røde Kors har taushetsplikt.
 • Besøksvenner er selv ansvarlig for sin hund og hvordan besøk legges opp.
 • Besøksvenn med hund kan besøke både grupper og enkeltpersoner.
 • Ved besøk på institusjon skal en ansatt fra institusjonen være til stede og ha ansvar for pasient/bruker.
 • For hjemmeboende brukere hviler ansvaret på brukeren selv.
 • Besøksvenner med hund tilpasser seg brukeres ønsker og behov.
 • Besøk kan foregå innendørs i egnet rom eller utendørs i rolige omgivelser. Hundene kan klappes og prates med og gjerne gis godbiter.
  De kan også brukes til aktiviteter som kasting av ball, søk eller turgåing. Samtale med besøksvennen er for mange også verdifullt.
 • Besøk foregår maksimalt en time per gang og gjerne en gang per uke eller etter behov.

Kunne du tenke deg å bli besøksvenn med hund?
Ta kontakt med Leder Omsorg Besøkstjenesten Øyvind Torvanger 982 96 473. og meld din interesse.

Her er en artikkelen i Åsane Tidende om hundene som vekker latteren til live.