Besøkstjenesten

Det finnes situasjoner i livet da det er godt å vite at det finnes et medmenneske man kan snakke med - noen som bryr seg om en. Dessverre er ikke dette alle forunt. Som aktiv i besøkstjenesten i Røde Kors får du anledning til å være dette medmenneske.

Besøkstjenesten i Arna og Åsane Røde Kors har ulike aktiviteter:

  • Vi besøker eldre og ensomme som trenger noen å snakke med eller gå en liten tur med . Vi besøker både i private hjem og på institusjoner. Hver enkelt avtaler hvor ofte man besøker; vanligvis en gang pr uke eller hver 14.dag.
  • Det arrangeres ettermiddagsmøter for eldre i våre lokaler . I tillegg til at det serveres kaffe og kaker, er det litt aktiviteter med bl.a. strikking. Ellers går praten livlig, vi synger, leser dikt og gode historier. Noen ganger har vi litt ekstern underholdning. Utlodning er et fast innslag.
  • På sykehjem i Arna går vi med salgstraller der beboerne kan kjøpe småartikler. For beboerne er nok den sosiale delen av aktiviteten det viktigste.
  • På vårparten arrangeres en heldagstur for seniorer. Det er en busstur til steder som har litt historie /kultur å by på. Underveis er det middags- og kaffepauser.
  • På medlemsmøter diskuterer/planlegger vi aktiviteter, har litt faglig påfyll eller er kun sosiale som f.eks. ved jul- og sommeravslutning. Et par ganger pr år har vi felles medlemsmøter med de andre lokalforeningene i kommunen med bl.a. foredrag om aktuelle tema.

Utover disse aktivitetene som vi driver selv, kan medlemmene delta på andre aktiviteter som Bergen Røde Kors eller Hordaland Røde Kors administrerer. Det kan f.eks. være vitnestøtte i rettslokalene, visitortjeneste i fengselet og norsktrening for fremmedkulturelle.

For å begynne som besøksvenn må du være fylt 18 år og gjennomføre kurs som Røde Kors arrangerer. Alle besøksvenner har taushetsplikt og utfører sin innsats uten betaling.

Bli med i besøkstjenesten!